Ritning lok

Manskapsvagnar från Stockholms kommun.

Vagnarna som har blivit modeller har varit uppställda på olika platser runt Stockholm.
Alla dessa vagnar har gått till skrot eller har förändrats så att det historiska värdet är borta.
Samtliga vagnar är uppmätta och fotograferadeför att modellerna ska bli så bra som det är möjligt.
Inredningen är gjord exakt som förebilden med tids typiska detaljer. Vagnarna är också målade
med original färger och är i skala 1:12

 
Elverket
Elverket
Elverket
Elverket
Elverket
Elverket
Elverket
Elverket
SL
SL
SL
Gatukontoret
Gatukontoret
Gatukontoret
Gas o Vattenverket
     
www.modellbyggen.se
modellbyggen@hotmail.com
© Modellbyggen, Stockholm1999 uppdaterat 2008
Foto: Jan Pihlgren
Kamomillvägen 76
145 74 Norsborg
jan_pihlgren@hotmail.com


 

Hem